Language of document :

Recurs introdus la 31 martie 2019 de Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 22 ianuarie 2019 în cauza T-198/17, EKETA/Comisia Europeană

(Cauza C-274/19 P)

Limba de procedură: elena

Părțile

Recurentă: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (reprezentanți: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții Europene de Justiție:

1.Anularea Hotărârii Tribunalului din 22 ianuarie 2019 în cauza Τ-198/171 .

2.Trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare.

3.Obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că hotărârea atacată trebuie să fie anulată pentru următoarele motive:

Primul motiv de recurs: Tribunalul nu a statuat potrivit legii și nu a apreciat toate argumentele și toate elementele de probă prezentata de EKETA. În plus, acesta a denaturat faptele care decurg din probele menționate, a săvârșit o eroare de drept în ceea ce privește repartizarea sarcinii probei și a încălcat obligația de motivare a hotărârii care îi revenea.

Al doilea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în măsura în care a interpretat în mod eronat existența unui risc de conflict de interese.

Al treilea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în interpretarea și în aplicarea principiului proporționalității pe care l-a încălcat.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.