Language of document :

Pritožba, ki jo je Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) vložil 31. marca 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 22. januarja 2019 v zadevi T-198/17, EKETA/Evropska komisija

(Zadeva C-274/19 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnik: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (zastopnika: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnik Sodišču Evropske unije predlaga, naj:

Razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019 v zadevi T-198/171 ;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik meni, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti iz teh razlogov:

-    Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče ni odločilo v skladu s pravom in ni presodilo vseh trditev in dokazov, ki jih je predložil EKETA. Poleg tega je izkrivilo dejstva, ki izhajajo iz teh dokazov, je napačno uporabilo pravo glede porazdelitve dokaznega bremena in je kršilo obveznost obrazložitve svoje odločbe.

-     Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker je napačno razlagalo obstoj nevarnosti navzkrižja interesov.

-     Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri razlagi in uporabi načela sorazmernosti, ki ga je kršilo.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.