Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. veljače 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – San Domenico Vetraria SpA protiv Agenzia delle Entrate

(predmet C-94/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: San Domenico Vetraria SpA

Tuženik: Agenzia delle Entrate

Prethodna pitanja

Treba li članke 2. i 6. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. 1 i načelo porezne neutralnosti tumačiti na način da im se protivi nacionalno zakonodavstvo na temelju kojeg se za potrebe poreza na dodanu vrijednost ne smatraju relevantnima posudbe ili upućivanja osoblja društva majke za koje društvo kćer plaća isključivo povezani trošak.

____________

1     Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (SL 1977., L 145, str. 1.).