Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. február 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – San Domenico Vetraria SpA kontra Agenzia delle Entrate

(C-94/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: San Domenico Vetraria SpA

Alperes: Agenzia delle Entrate

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1977. május 17 i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv1 2. és 6. cikkét, valamint az adósemlegesség elvét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján a hozzáadottérték-adó szempontjából nem releváns az anyavállalat személyzetének olyan kölcsönzése vagy kirendelése, amely csupán az ezzel kapcsolatos költségnek a leányvállalat általi megtérítése ellenében valósul meg?

____________

1 A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó rendszer: egységes adóalap megállapításról szóló, 1977. május 17 i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL 1977. L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)