Language of document :

2019 m. vasario 6 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate

(Byla C-94/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: San Domenico Vetraria SpA 

Kita kasacinio proceso šalis: Agenzia delle Entrate

Prejudicinis klausimas

Ar 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos Nr. 77/388/EEB1 2 ir 6 straipsniai ir mokesčių neutralumo principas turi būti aiškinami taip, kad jais yra draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos kontroliuojančiosios įmonės personalo skolinimas arba komandiravimas, kai kontroliuojamoji bendrovė padengia tik atitinkamas sąnaudas, nėra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu?

____________

1 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).