Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 6 februarie 2019 – San Domenico Vetraria SpA/Agenzia delle Entrate

(Cauza C-94/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurentă: San Domenico Vetraria SpA

Intimată: Agenzia delle Entrate

Întrebarea preliminară

Articolele 2 și 6 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 19771 și principiul neutralității fiscale trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale în temeiul căreia nu se consideră relevante în scopurile taxei pe valoarea adăugată împrumuturile sau detașările de personal efectuate de o societate-mamă în schimbul cărora filiala plătește doar rambursarea costului aferent?

____________

1     A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO 1977, L 145, p. 1).