Language of document :

Жалба, подадена на 17 декември 2018 г. от Pracsis SPRL, Conceptexpo Project срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 3 октомври 2018 г. по дело T-33/18, Pracsis и Conceptexpo Project/Комисия и EACEA

(Дело C-794/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (представител: J.-N. Louis, адвокат)

Други страни в производството: Европейска комисия и Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

С определение от 11 април 2019 г. Съдът (седми състав) отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна.

____________