Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2018 Pracsis SPRL, Conceptexpo Project proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 3. října 2018 ve věci T-33/18, Pracsis a Conceptexpo Project v. Komise a EACEA

(Věc C-794/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (zástupce: J.-N. Louis, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Soudní dvůr (sedmý senát) usnesením ze dne 11. dubna 2019 kasační opravný prostředek zčásti odmítl jako zjevně nepřípustný a zčásti zamítl jako zjevně neopodstatněný.

____________