Language of document :

Pracsis SPRLi ja Conceptexpo Projecti 17. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. oktoobri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-33/18: Pracsis ja Conceptexpo Project versus komisjon ja EACEA

(kohtuasi C-794/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Pracsis SPRL ja Conceptexpo Project (esindaja: advokaat J.-N. Louis)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

Euroopa Kohus (seitsmes koda) jättis 11. aprilli 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

____________