Language of document :

Valitus, jonka Pracsis SPRL ja Conceptexpo Project ovat tehneet 17.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-33/18, Pracsis ja Conceptexpo Project v. komissio ja EACEA, 3.10.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-794/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Pracsis SPRL ja Conceptexpo Project (edustaja: J.-N. Louis, avocat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 11.4.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt kanteen, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton

____________