Language of document :

Žalba koju je 17. prosinca 2018. podnio Pracsis SPRL, Conceptexpo Project protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 3. listopada 2018. u predmetu T-33/18, Pracsis i Conceptexpo Project protiv Komisije i EACEA-e

(predmet C-794/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (zastupnik: J.-N. Louis, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Rješenjem od 11. travnja 2019. Sud (sedmo vijeće) odbacio je žalbu kao djelomično očito nedopuštenu i odbio kao djelomično očito neosnovanu.

____________