Language of document :

Apelācijas sūdzība, kuru 2018. gada 17. decembrī Pracsis SPRL, Conceptexpo Project iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 3. oktobra rīkojumu lietā T-33/18 Pracsis un Conceptexpo Project/Komisija un EACEA

(Lieta C-794/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (pārstāvis: J.-N. Louis, advokāts)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Ar 2019. gada 11. aprīļa rīkojumu Tiesa (septītā palāta) nolēma apelācijas sūdzību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu.

____________