Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 17 december 2018 door Pracsis SPRL en Conceptexpo Project tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 oktober 2018 in zaak T-33/18, Pracsis en Conceptexpo Project/Commissie en EACEA

(Zaak C-794/18 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirantes: Pracsis SPRL en Conceptexpo Project (vertegenwoordiger: J.-N. Louis, avocat)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie en Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

Bij beschikking van 11 april 2019 heeft het Hof (Zevende kamer) de hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard.

____________