Language of document :

Recurs introdus la 17 decembrie 2018 de Pracsis SPRL, Conceptexpo Project împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 3 octombrie 2018 în cauza T-33/18, Pracsis și Conceptexpo Project/Comisia și EACEA

(Cauza C-794/18 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurente: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (reprezentant: J.-N. Louis, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

Prin Ordonanţa din 11 aprilie 2019, Curtea (Camera a şaptea) a respins recursul ca fiind, în parte, vădit inadmisibil şi, în parte, vădit nefundat.

____________