Language of document :

Odvolanie podané 17. decembra 2018: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. októbra 2018 vo veci T-33/18, Pracsis a Conceptexpo Project/Komisia a EACEA

(vec C-794/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľky: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (v zastúpení: J.-N. Louis, avocat)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávania, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)

Uznesením z 11. apríla 2019 Súdny dvor (siedma komora) zamietol odvolanie ako z časti zjavne neprípustné a z časti ako zjavne nedôvodné.

____________