Language of document :

Pritožba, ki jo je Pracsis SPRL, Conceptexpo Project vložila 17. decembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 3. oktobra 2018 v zadevi T-33/18, Pracsis in Conceptexpo Project/Komisija in EACEA

(Zadeva C-794/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (zastopnik: J.-N. Louis, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

Sodišče (sedmi senat) je s sklepom z dne 11. aprila 2019 pritožbo delno zavrglo kot očitno nedopustno in delno zavrnilo kot očitno neutemeljeno.

____________