Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 12. märtsil 2019 – XR versus Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris

(kohtuasi C-218/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: XR

Vastustajad: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris

Eelotsuse küsimused

1.    Kas põhimõttega, mille kohaselt loodi Euroopa Majandusühenduse asutamislepinguga, millest on pärast muutmisi saanud Euroopa Liidu toimimise leping, omaenda õiguskord, mis on integreeritud liikmesriikide õigussüsteemidesse ja mida nende kohtud on kohustatud kohaldama, on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt sõltub vabastamine advokaadi kutsealal tegutsema hakkamiseks üldiselt ette nähtud koolitus- ja diplominõudest tingimusest, et vabastuse taotleja peab tundma piisavalt hästi Prantsuse päritolu riigisisest õigust, välistades seega ainult Euroopa Liidu õiguse samasuguse tundmise arvesse võtmise?

2.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 45 ja 49 on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt vabastatakse advokaadina tegutsema hakkamiseks üldiselt ette nähtud koolitus- ja diplominõudest ainult sama liikmesriigi avalikus teenistuses töötanud, kes on teinud selles staatuses Prantsusmaal juriidilist tööd haldusasutuses või avalikus teenistuses või rahvusvahelises organisatsioonis, ning välistatakse selle vabastuse andmine Euroopa Liidu avalikus teenistuses töötajatele või töötanutele, kes on teinud selles staatuses juriidilist tööd ühes või mitmes Euroopa Liidu õiguse valdkonnas Euroopa Komisjonis?

____________