Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2019. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XR kontra Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour dʼappel de Paris

(C-218/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: XR

Alperesek: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour dʼappel de Paris

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e azon elvvel, amely szerint az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés – módosítást követően az Európai Unió működéséről szóló szerződés – sajátos jogrendszert hozott létre, amely a tagállamok jogrendszerébe illeszkedik, és kötelező bíróságaikra nézve, az olyan nemzeti jogszabály, amely a főszabály szerint az ügyvédi szakma gyakorlásának megkezdéséhez előírt képzés és oklevél feltétele alóli mentesség megadását attól a követelménytől teszi függővé, hogy a mentességet kérelmező kellően ismerje a francia eredetű nemzeti jogot, kizárva így a csupán az európai uniós jogra vonatkozó hasonló ismeret figyelembevételét?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikkével és 49. cikkével ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely az ügyvédi szakma gyakorlásának megkezdéséhez főszabály szerint előírt képzés és oklevél megszerzésének feltétele alóli mentesség kedvezményét ugyanazon tagállam közszolgálatának egyes tagjai számára teszi lehetővé, akik e minőségükben Franciaországban végeztek jogi tevékenységet valamely közigazgatási szervnél vagy közszolgálatban vagy nemzetközi szervezetben, és amely kizárja e mentesség kedvezményéből az európai közszolgálat azon tisztviselőit vagy korábbi tisztviselőit, akik e minőségükben az Európai Bizottságnál végeztek jogi tevékenységet egy vagy több európai uniós jogi területen?

____________