Language of document :

2019 m. kovo 12 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XR / Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris

(Byla C-218/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: XR

Atsakovai: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar principas, pagal kurį Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartimi, kuri po pakeitimų tapo Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, buvo sukurta atskira teisės sistema, integruota į valstybių narių teisės sistemas ir privaloma jų teismams, draudžia tokius nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos mokymų ir diplomo sąlygų, kurios iš esmės yra numatytos teisei verstis advokato profesija, išimties taikymas susijęs su reikalavimu, kad prašymo taikyti išimtį pateikėjas pakankamai išmanytų Prancūzijos nacionalinę teisę, taip neleidžiant atsižvelgti į panašias tik Europos Sąjungos teisės žinias?

2.    Ar pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 ir 49 straipsnius draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos mokymų ir diplomo sąlygų, kurios iš esmės yra numatytos teisei verstis advokato profesija, išimtis taikoma tik kai kuriems šiuos aktus priėmusios valstybės narės tarnautojams, kurie, vykdydami savo pareigas, Prancūzijoje dirbo teisinį darbą administracijoje, valstybės tarnyboje ar tarptautinėje organizacijoje, neleidžiant šia išimtimi pasinaudoti esamiems arba buvusiems Europos viešosios tarnybos tarnautojams, kurie, eidami savo pareigas, dirbo teisinį darbą Europos Komisijoje vienoje ar keliose Europos Sąjungos teisės srityse?

____________