Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 12. marca 2019 – XR/Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris

(Zadeva C-218/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: XR

Nasprotne stranke v postopku s kasacijsko pritožbo: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali načelo, v skladu s katerim je bil s Pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, ki je po spremembah postala Pogodba o delovanju Evropske unije, oblikovan lasten pravni red, ki je del pravnih sistemov držav članic in velja za njihova sodišča, nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki za odobritev oprostitve izpolnjevanja pogojev glede izobraževanja in diplome, ki so načeloma določeni za dostop do odvetniškega poklica, določa zahtevo, da mora vlagatelj prošnje za oprostitev zadostno poznati francosko nacionalno pravo, s čimer je izključeno upoštevanje podobnega poznavanja samo prava Evropske unije?

2.    Ali člena 45 in 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije nasprotujeta nacionalni zakonodaji, v skladu s katero so do oprostitve izpolnjevanja pogojev glede izobraževanja in diplome, ki so načeloma določeni za dostop do odvetniškega poklica, upravičeni samo nekateri javni uslužbenci iste države članice, ki so s tem statusom v Franciji opravljali pravne dejavnosti v javni upravi ali javni službi ali mednarodni organizaciji, in v skladu s katero do te oprostitve niso upravičeni sedanji in nekdanji evropski javni uslužbenci, ki so s tem statusom pri Evropski komisiji opravljali pravne dejavnosti na enem ali več področjih prava Evropske unije?

____________