Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Австрия), постъпило на 22 август 2018 г. — DP, Finanzamt Linz

(Дело C-545/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Страни в главното производство

Жалбоподател: DP, Finanzamt Linz

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn, Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Встъпили страни: Finanzamt Braunau-Ried-Schärding, EO

С определение от 4 април 2019 г. Съдът на Европейския съюз (осми състав) е постановил, че отправеното от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich с акт от 16 август 2018 г. преюдициално запитване е очевидно недопустимо.

____________