Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 22. srpna 2018 – DP, Finanzamt Linz

(Věc C-545/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: DP, Finanzamt Linz

Orgány, proti nimž směřuje stížnost: Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn, Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Vedlejší účastníci řízení: Finanzamt Braunau-Ried-Schärding, EO

Soudní dvůr Evropské unie (osmý senát) v usnesení ze dne 4. dubna 2019 konstatoval, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich rozhodnutím ze dne 16. srpna 2018 je zjevně nepřípustná.

____________