Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de des Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) la 22 august 2018 – DP, Finanzamt Linz

(Cauza C-545/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Părțile din procedura principală

Reclamanți: DP, Finanzamt Linz

Pârâte: Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn, Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Intervenient: Finanzamt Braunau-Ried-Schärding, EO

Prin ordonanța din 4 aprilie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a opta) a declarat că cererea de decizie preliminară, formulată de Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Tribunalul Administrativ Regional din Austria Superioară, Austria) prin decizia din 16 aprilie 2018, este vădit inadmisibilă.

____________