Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 22. augusta 2018 – DP, Finanzamt Linz

(vec C-545/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: DP, Finanzamt Linz

Dotknuté orgány: Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn, Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Vedľajší účastníci konania: Finanzamt Braunau-Ried-Schärding, EO

Súdny dvor Európskej Únie (ôsma komora) uznesením zo 4. apríla 2019 rozhodol, že návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Správny súd spolkovej krajiny Horné Rakúsko, Rakúsko) rozhodnutím zo 16. augusta 2018, je zjavne neprípustný.

____________