Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Βέλγιο) στις 25 Μαρτίου 2019 – B. O. L. κατά État belge

(Υπόθεση C-250/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: B. O. L.

Αναιρεσίβλητο: État belge

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης1 , για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να μην καταστεί αδύνατη η άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανενώσεως το οποίο η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται ότι της παρέχει η εν λόγω διάταξη, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το τέκνο του συντηρούντος δύναται να τύχει του δικαιώματος οικογενειακής επανενώσεως όταν ενηλικιώνεται κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας κατά της σχετικής απορριπτικής αποφάσεως της διοικήσεως, η οποία εκδόθηκε όταν αυτό ήταν ακόμη ανήλικο;

Πρέπει το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 18 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπουν την απόρριψη προσφυγής ακυρώσεως, ασκηθείσας κατά της αρνήσεως χορηγήσεως του δικαιώματος οικογενειακής επανενώσεως ανηλίκου τέκνου, ως απαράδεκτης με την αιτιολογία ότι το τέκνο ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, καθόσον σε μια τέτοια περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο στερείται της δυνατότητας να κριθεί η προσφυγή του κατά της εν λόγω αποφάσεως και προσβάλλεται το δικαίωμά του πραγματικής προσφυγής;

____________

1 EE 2003, L 251, σ. 12.