Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2019. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B. O. L. kontra État belge

(C-250/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: B. O. L.

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az uniós jog tényleges érvényesülésének, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a családegyesítési jogban való részesülés – amelyet a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél szerint a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv1 4. cikke biztosít számára – ne váljon lehetetlenné, úgy kell-e értelmezni e rendelkezést, mint amely azt is magában foglalja, hogy családegyesítési jogban részesülhet a családegyesítő gyermeke, ha az e jogot tőle megtagadó, kiskorúsága idején hozott határozat ellen indított bírósági eljárás során nagykorúvá válik?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, valamint a 2003/86/EK irányelv 18. cikkét, mint amelyekkel ellentétes, hogy egy kiskorú gyermek családegyesítési jogának megtagadásával szemben indított megsemmisítés iránti keresetet azon az alapon nyilvánítsanak elfogadhatatlannak, hogy a gyermek a bírósági eljárás során nagykorúvá vált, mivel az megfosztja őt attól a lehetőségtől, hogy elbírálják az e határozat ellen irányuló keresetét, valamint sértené a hatékony jogorvoslathoz való jogát is?

____________

1 HL 2003. L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.