Language of document :

2019 m. kovo 25 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B. O. L. / Belgijos valstybė

(Byla C-250/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: B. O. L.

Atsakovė: Belgijos valstybė

Prejudiciniai klausimai

Ar siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisės veiksmingumą ir neužkirsti kelio pasinaudoti teise į šeimos susijungimą, kuri, pareiškėjos nuomone, jai yra suteikta 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą1 4 straipsniu, ši nuostata turi būti aiškinama taip, kad globėjo vaikas gali pasinaudoti teise į šeimos susijungimą, jeigu jis tampa pilnametis vykstant teismo procesui dėl sprendimo, kuriuo jam buvo atsisakyta suteikti tą teisę ir kuris buvo priimtas, kai jis dar buvo nepilnametis?

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Direktyvos 2003/86/EB 18 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama ieškinį dėl panaikinimo, pateiktą dėl atsisakymo suteikti nepilnamečiam vaikui teisę į šeimos susijungimą, pripažinti nepriimtinu remiantis tuo, kad vykstant teismo procesui vaikas sulaukė pilnametystės, nes tokiu atveju jis netektų galimybės, kad būtų priimtas sprendimas dėl jo apskųsto sprendimo ir būtų pažeista jo teisė į veiksmingą teisinę gynybą?

____________

1 OL L 251, 2003, p. 12.