Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 25 martie 2019 – B. O. L./État belge

(Cauza C-250/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurentă: B. O. L.

Intimat: État belge

Întrebările preliminare

Pentru a garanta efectivitatea dreptului Uniunii Europene și pentru a nu conduce la imposibilitatea de a beneficia de dreptul la reîntregirea familiei care, potrivit recurentei, îi este conferit prin articolul 4 din Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei1 , această dispoziție trebuie interpretată în sensul că implică faptul că copilul susținătorului reîntregirii poate beneficia de dreptul la reîntregirea familiei atunci când devine major în cursul procedurii jurisdicționale inițiate împotriva deciziei prin care îi este refuzat acest drept și care a fost pronunțată atunci când acesta era încă minor?

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 18 din Directiva 2003/86/CE trebuie interpretate în sensul că se opun ca acțiunea în anulare formulată împotriva refuzului dreptului la reîntregirea familiei al unui copil minor să fie considerată inadmisibilă pentru motivul că copilul a devenit major în cursul procedurii jurisdicționale, având în vedere că acesta ar fi privat de posibilitatea de a fi pronunțată o hotărâre cu privire la acțiunea sa împotriva acestei decizii și că s-ar aduce atingere dreptului său la o cale de atac efectivă?

____________

1 JO 2003, L 251, p. 12, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 164.