Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 5 Φεβρουαρίου 2019 – Burgo Group SpA κατά Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Υπόθεση C-92/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Burgo Group SpA

Αναιρεσίβλητη: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Προδικαστικά ερωτήματα

Αντιτίθεται η οδηγία 2004/8/ΕΚ1 (ιδίως το άρθρο 12) στην ερμηνεία των άρθρων 3 και 6 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 20/2007 υπό την έννοια ότι επιτρέπουν την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 79/1999 [ειδικότερα, των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 και στην υπ’ αριθ. 42/02 απόφαση της Autorità per l’energia elettrica ed il gas (αρχής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, Ιταλία) της 19ης Μαρτίου 2002, διά της οποίας τέθηκε σε ισχύ η ανωτέρω διάταξη], και υπέρ εγκαταστάσεων συμπαραγωγής μη υψηλής αποδόσεως ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010;

Αντιτίθεται το άρθρο 107 ΣΛΕΕ στην ερμηνεία των άρθρων 3 και 6 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 20/2007 υπό την έννοια που διαλαμβάνεται ανωτέρω υπό 1, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις, όπως ερμηνεύονται, ενδέχεται να συνιστούν «κρατικές ενισχύσεις» και, ως εκ τούτου, να είναι αντίθετες προς την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού;

Σύμφωνα με τα εκτιθέμενα ανωτέρω υπό 1 και 2 και λαμβάνοντας υπόψη όσα ρητώς προβάλλει η αναιρεσείουσα, είναι συμβατή με τις αρχές του δικαίου της Ένωσης περί ίσης μεταχειρίσεως και απαγορεύσεως των διακρίσεων εθνική διάταξη που επιτρέπει τη συνέχιση της αναγνωρίσεως των καθεστώτων στηρίξεως υπέρ εγκαταστάσεων συμπαραγωγής μη υψηλής αποδόσεως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, καθόσον αυτή θα μπορούσε να είναι η ερμηνεία της ιταλικής εσωτερικής νομοθεσίας ως αποτέλεσμα του άρθρου 25, παράγραφος 11, στοιχείο c, σημείο 1, του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 28 της 3ης Μαρτίου 2011, που καταργεί τη διάταξη του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 79/1999 με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, ενώ πλέον η προβλεπόμενη προθεσμία είναι η 19η Ιουλίου 2014 (δυνάμει του άρθρου 10, παράγραφος 15, του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 102 της 4ης Ιουλίου 2014);

____________

1     Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (ΕΕ 2004, L 52, σ. 50).