Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Burgo Group SpA protiv Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(predmet C-92/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Burgo Group SpA

Druga stranka u postupku: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Prethodna pitanja

Protivi li se Direktivi 2004/8/EZ1 (konkretnije, njezinu članku 12.) tumačenje članaka 3. i 6. Zakonodavne uredbe br. 20/2007 na način da dopušta priznavanje prava na pogodnosti iz Zakonodavne uredbe br. 79/1999 (konkretnije, iz članka 11. i iz Odluke Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Tijelo za električnu energiju, plin i vodoopskrbni sustav, Italija) od 19. ožujka 2002. br. 42/02) i za kogeneracijska postrojenja koja nisu visokoučinkovita čak i nakon 31. prosinca 2010.?

Protivi li se članku 107. UFEU-a tumačenje članaka 3. i 6. Zakonodavne uredbe br. 20/2007 u smislu navedenom u pitanju (a), u opsegu u kojem ta odredba, na način na koji se tumači, može predstavljati „državnu potporu” i stoga biti protivna načelu slobodnog tržišnog natjecanja?

Za razliku od onog što je navedeno u točkama (a) i (b) i s obzirom na izričite tvrdnje žalitelja, je li u skladu s načelima jednakosti i nediskriminacije iz prava Zajednice nacionalni propis koji dopušta trajno priznavanje programa potpore za kogeneraciju koja nije visokoučinkovita do 31. prosinca 2015., odnosno sada do 19. srpnja 2014. (na temelju članka 10. stavka 15. Zakonodavne uredbe od 4. srpnja 2014. br. 102), što bi moglo biti tumačenje talijanskog nacionalnog prava na temelju članka 25. stavka 11. točke (c) podtočke 1. Decreta legislativa 3 marzo 2011 n. 28 (Zakonodavna uredba od 3. ožujka 2011. br. 28) kojim se stavljaju izvan snage navedene odredbe članka 11. Zakonodavne uredbe 79/1999 i koji je stupio na snagu 1. siječnja 2016.?

____________

1     Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o promicanju kogeneracije na temelju potražnje korisne topline na unutarnjem tržištu energije i o izmjeni Direktive 92/42/EEZ (SL 2004, L 52, str. 50) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 3., str. 47.).