Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Burgo Group SpA kontra Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(C-92/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Burgo Group SpA

Alperes: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a 2004/8/EK irányelvvel1 (különösen annak 12. cikkével) a 20/2007. sz. felhatalmazáson alapuló rendelet 3. és 6. cikkének olyan értelmezése, amely szerint a 79/1999. sz. felhatalmazáson alapuló rendeletben (különösen a 11. cikkben és az annak végrehajtását szolgáló Delibera 19 marzo 2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas-ban [a 2002. március 19-i 42/02. sz. villamosenergia- és gázügyi hatósági határozat]) meghatározott kedvezményekben a nem nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő létesítmények 2010. december 31. után is egyaránt részesülhetnek?

Ellentétes-e az EUMSZ 107. cikkel a 20/2007. sz. felhatalmazáson alapuló rendelet 3. és 6. cikkének a fenti 1) pontban megjelölt értelmezése, amennyiben ez a rendelkezés – ekként értelmezve – „állami támogatást” valósíthat meg, így ellentétes lehet a szabad verseny elvével?

Az 1) és 2) pontban foglaltakkal összefüggésben, figyelembe véve a fellebbező által előadottakat, megfelel-e az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalma közösségi jogi elveinek az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a nem nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő létesítmények támogatási rendszereinek alkalmazása 2015. december 31-ig fennmaradjon; mivel ekként értelmezhető az olasz nemzeti jog a d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (a 2011. március 3-i 28. sz. törvényerejű rendelet) 25. cikkének 11. bekezdése révén, amely rendelkezés 2016. január 1-jétől kezdődően – sőt (a d. lgs. 4 luglio 2014 n. 102 [a 2014. július 4-i 102. sz. felhatalmazáson alapuló rendelet] 10. cikkének 15. bekezdése révén) 2014. július 19-ig – hatályon kívül helyezi a 79/1999. sz. felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkében foglalt normákat?

____________

1     A hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 52., 50. o.; magyar nyelvű különkiadás: 12. fejezet, 3. kötet, 3. o.).