Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 21. března 2019 – GB v. Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH a Volkswagen AG

(Věc C-244/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Handelsgericht Wien

Účastníci původního řízení

Žalobce: GB

Žalované: Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Předběžné otázky

Je třeba vykládat čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla1 v tom smyslu, že ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení č. 715/2007 je nepřípustné vybavení vozidla, kdy ventil recirkulace výfukových plynů, tedy konstrukční část, která by mohla mít vliv na emise, je navržena tak, že míra recirkulace výfukových plynů, tedy podíl výfukových plynů, který je recirkulován, je upraven tak, že ventil recirkulace výfukových plynů zajišťuje chod s nízkým obsahem škodlivých látek jen mezi 15 a 33 stupni Celsia a jen v nadmořské výšce do 1.000 metrů nad mořem a mimo toto teplotní okno postupně v průběhu 10 stupňů Celsia a v nadmořské výšce nad 1.000 metrů nad mořem postupně v průběhu 250 výškových metrů se lineárně snižuje na hodnotu nula a tím dochází ke zvýšení emisí NOx nad hodnoty stanovené nařízením č. 715/2007?

Je pro posouzení první otázky významné, zda vybavení vozidla uvedené v první otázce je nezbytné, aby byl motor chráněn před poškozením?

Je pro posouzení druhé otázky dále významné, zda část motoru, kterou je třeba chránit před poškozením, je ventil recirkulace výfukových plynů?

Je pro posouzení první otázky významné, zda vybavení vozidla uvedené v první otázce již bylo vmontováno do vozidla při jeho výrobě nebo zda v první otázce popsaná úprava ventilu recirkulace výfukových plynů má být do vozidla umístěna jako oprava ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží2 ?

Je třeba vykládat čl. 6 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží v tom smyslu, že v případě uzavření kupní smlouvy na vozidlo, na základě které existuje povinnost dodat vozidlo odpovídající zákonným (unijním) ustanovením a ve vozidlu je vestavěna přepínací logika, tedy úprava, dle které v případě uvedení vozidla do provozu se vozidlo nachází v módu 1 a v případě, že software rozezná testovanou situaci, tedy provoz vozidla v rámci nového evropského jízdního cyklu, setrvá vozidlo v módu 1 (nový evropský jízdní cyklus), avšak v případě, že software rozezná, že se vozidlo pohybuje mimo toleranci nového evropského jízdního cyklu (odchylky oproti rychlostnímu profilu v rozmezí +/- 2km/h, resp. +/- 1 s), přepne vozidlo do módu 0 (jízdní provoz), při kterém je ventil recirkulace výfukových plynů upraven tak, že mezní hodnoty stanovené nařízením č. 715/2007 nemohou být dodrženy, přičemž tato úprava nastává během tak krátkého času, že se vozidlo v konečném důsledku pohybuje téměř výlučně v módu 0, se nejedná o nevýznamný rozpor se smlouvou.

____________

1 Úř. věst. 2007, L 171, s. 1.

2 Úř. věst. 1999, L 171. s. 12.