Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. ožujka 2019. uputio Handelsgericht Wien (Austrija) – GB protiv Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH i Volkswagen AG

(predmet C-244/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Handelsgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: GB

Tuženici: Decker KFZ-Handels u. – Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Prethodna pitanja

Treba li članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila1 tumačiti na način da je nedopuštena oprema vozila, u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe br. 715/2007, u kojoj je ventil za povrat ispušnih plinova, dakle sastavni dio koji bi mogao utjecati na emisije, konstruiran tako da se postotak povrata ispušnih plinova i time udio ispušnog plina koji se vraća regulira tako da jamči način rada s niskom razinom onečišćujućih tvari samo između 15 i 33 stupnjeva Celzija i samo ispod 1000 metara nadmorske visine, a da se izvan tog temperaturnog okvira u rasponu od 10 stupnjeva Celzija i iznad 1000 metara nadmorske visine linearno smanjuje na 0 te da tako dolazi do povećanja NOx emisija iznad graničnih vrijednosti iz Uredbe br. 715/2007?

Je li za ocjenu prvog pitanja važno je li oprema vozila navedena u prvom pitanju opravdana radi zaštite motora od oštećenja?

Nadalje, je li za ocjenu drugog pitanja važno da je dio motora koji treba štititi od oštećenja ventil za povrat ispušnih plinova?

Je li za ocjenu prvog pitanja važno je li oprema vozila navedena u prvom pitanju ugrađena već prilikom proizvodnje vozila ili se regulacija ventila za povrat ispušnih plinova prikazana u prvom pitanju treba instalirati u vozilo kao popravak u smislu članka 3. stavka 2. Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu2 ?

Treba li članak 3. stavak 6. Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu tumačiti na način da u slučaju kada je sklopljen kupoprodajni ugovor o vozilu na temelju kojeg se duguje vozilo koje odgovora zakonskim odredbama (prava Unije) a u takvo vozilo je ugrađena „logika prekidača”, dakle regulacija prema kojoj se vozilo kada se pokreće nalazi u načinu rada 1 i, kada softver prepoznaje ispitni postupak, dakle rad vozila u okviru NEDC-a, vozilo ostaje u načinu rada 1 (NEDC), ali kada softver prepozna da se vozilo kreće izvan tolerancija utvrđenih NEDC-om (odstupanja od profila brzine od +/- 2 km/h odnosno +/- 1s), vozilo mijenja u način rada 0 (vožnja), pri kojem se ventil za povrat ispušnih plinova regulira tako da više ne može poštovati granične vrijednosti iz Uredbe br. 715/2007, pri čemu ta regulacija nastupa tako brzo da se vozilo u konačnici gotovo isključivo kreće u načinu rada 0 te da pritom nije riječ o neznatnoj neusklađenosti s ugovorom?

____________

1     SL 2007., L 171, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.)

2     SL 1999., L 171, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 22. str. 17. i ispravak SL 2017., L 153., str. 41.)