Language of document :

Handelsgerichts Wien (Ausztria) által 2019. március 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GB kontra Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH és Volkswagen AG

(C-244/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Handelsgerichts Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: GB

Alperesek: Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikkének (1) bekezdését, hogy a 715/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében nem elfogadható a jármű olyan felszerelése, amely szerint a kipufogógáz visszavezető szelep, tehát egy, a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrész úgy van kialakítva, hogy a kipufogógáz visszavezetési szintet, tehát a visszavezetett kipufogógáz mértékét úgy szabályozzák, hogy csak 15 °C és 33 °C között és csak 1000 méter alatt biztosít károsanyag-szegény üzemmódot, e hőmérsékleti tartományon kívül pedig 10 °C hőmérsékletváltozás, 1000 méter felett pedig 250 méter magasságváltozás alatt csökkentik lineárisan 0-ra, tehát az NOx kibocsátások meghaladják 715/2007 rendeletben megállapított határértéket?

Lényeges-e az első kérdés értelésének szempontjából, hogy a járműnek az első kérdésben említett felszerelésére a motor károsodástól való megóvása érdekében van szükség?

Lényeges-e továbbá a második kérdés értékelésének szempontjából, hogy a motor azon alkatrésze, amelyet a károsodástól meg kell óvni, a kipufogógáz-visszavezető szelep?

Lényeges-e az első kérdés értékelése szempontjából, hogy a járműnek az első kérdésben említett berendezését már a jármű gyártásakor beépítették e, vagy a kipufogógáz visszavezető szelepnek az első kérdésben említett szabályozóját a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 3. cikke (2) bekezdésének értelmében kijavításként kell a járműbe építeni?

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (6) bekezdését, hogy nem csekély mértékű szerződésszegésről van szó, ha járműre vonatkozóan adásvételi szerződést kötöttek, amelynek alapján a törvényi (uniós jogi) rendelkezéseknek megfelelő járművel tartoznak, és a járműbe átkapcsolási logikát, tehát olyan szabályozást építettek, amely szerint, ha a járművet üzembe helyezik, ez utóbbi 1-es módba kerül, és ha a szoftver a vizsgahelyzetet, tehát a járműnek a NEDC (Új Európai Menetciklus) keretében történő üzemeltetését felismeri, a jármű az 1 es módban marad (NEDC), ha azonban a szoftver felismeri, hogy a járművet a NEDC ben megadott tűréshatárokon kívül (sebességprofilra vonatkozó +/- 2km/h s, +/- 1mp es eltérések) üzemeltetik, a jármű 0 ás módba (valós vezetési feltételek) vált, amelynek során a kipufogógáz visszavezető szelepet úgy szabályozzák, hogy a 2007/715 rendelet határértékeit már nem lehet betartani, ha ez a szabályozás időben olyan gyorsan lép működésbe, hogy a jármű végeredményben szinte kizárólag 0-ás módban működik?

____________

1 HL 2007. L 171., 1. o.

2 HL 1999. L 171., 12. o.