Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Handelsgericht Wien (Austria) la 21 martie 2019 – GB/Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH și Volkswagen AG

(Cauza C-244/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Handelsgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamant: GB

Pârâte: Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Întrebările preliminare

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor1 trebuie interpretat în sensul că este interzisă echiparea unui vehicul, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul nr. 715/2007, cu o supapă de recirculare a gazelor de eșapament, așadar cu o componentă care poate influența emisiile, proiectată în așa fel încât rata de recirculare a gazelor de eșapament, mai precis cota de gaze de eșapament recirculate să fie reglată să asigure un mod de funcționare cu emisii reduse numai la temperaturi situate în intervalul 15-33 de grade Celsius și numai la înălțimi de sub 1 000 de metri, iar în afara acestui interval de temperatură, pe un parcurs de 10 grade Celsius, și la înălțimi de peste 1000 de metri, pe un parcurs de 250 de metri înălțime, aceasta să fie redusă în mod linear la 0, și prin urmare emisiile de oxid de azot să crească și să depășească valorile-limită prevăzute de Regulamentul nr. 715/2007?

În cadrul aprecierii primei întrebări, prezintă relevanță aspectul dacă echipamentul menționat la prima întrebare este necesar pentru a proteja motorul împotriva deteriorărilor?

În cadrul aprecierii celei de a doua întrebări, prezintă relevanță aspectul dacă componenta motorului care trebuie protejată împotriva deteriorărilor este supapa de recirculare a gazelor de eșapament?

În cadrul aprecierii primei întrebări, prezintă relevanță aspectul dacă echipamentul menționat la prima întrebare a fost montat pe vehicul deja din fabrică sau dacă reglarea supapei de recirculare a gazelor de eșapament menționată în prima întrebare ar fi introdusă ca reparație, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe2 ?

Articolul 3 alineatul (6) din Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe trebuie interpretat în sensul că nu este vorba despre o încălcare minoră a contractului în condițiile în care s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare, care are drept obiect transferul unui autovehicul conform cu dispozițiile legale (de drept al Uniunii) pe care s-a montat un sistem de comutare, mai precis un sistem de reglare potrivit căruia, la pornire, vehiculul se află într-un mod 1, iar când programul informatic identifică situația de încercare, așadar funcționarea vehiculului în cadrul NCCE [Noul Ciclu de Conducere European], vehiculul va rămâne în modul 1 (NCCE), dar când programul informatic va identifica că vehiculul se deplasează în afara pragurilor de toleranță ale NCCE (abateri de la profilul de viteză de +/- 2 km/h, respectiv de +/- 1s), vehiculul va comuta pe modul 0 (activitate de conducere), în care supapa de recirculare a gazelor de eșapament este reglată astfel încât nu s-ar mai putea respecta valorile-limită prevăzute de Regulamentul nr. 715/2007, însă această reglare survine într-un timp atât de scurt încât în definitiv vehiculul se deplasează aproape exclusiv în modul 0?

____________

1 JO 2007, L 171, p. 1.

2 JO 1999, L 171, p. 12, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 89.