Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 26 Φεβρουαρίου 2019 – der Spenner GmbH & Co. KG κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(Υπόθεση C-189/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesverwaltungsgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα και αναιρεσείουσα: der Spenner GmbH & Co. KG

Καθής και αναιρεσίβλητη: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)

Προδικαστικά ερωτήματα

Προϋποθέτει το άρθρο 9, παράγραφος 9, της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 , ότι η σημαντική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας μιας κατεστημένης εγκαταστάσεως επέρχεται εντός της περιόδου αναφοράς που έχει προσδιοριστεί από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, της εν λόγω αποφάσεως;

Στην περίπτωση σημαντικών επεκτάσεων της παραγωγικής ικανότητας, έχει το άρθρο 9, παράγραφος 9, πρώτο εδάφιο, της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1, την έννοια ότι κατά τον προσδιορισμό των ιστορικών επιπέδων δραστηριότητας της περιόδου αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να μην συνυπολογίζονται τα ιστορικά επίπεδα αναφοράς της πρόσθετης παραγωγικής ικανότητας, (ακόμη και) όταν η σημαντική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας έχει λάβει χώρα κατά την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008;

3α)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Έχει το άρθρο 9, παράγραφος 1, της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ την έννοια ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους πρέπει να προσδιορίσει η ίδια την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 ή από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 ή επιτρέπεται στο κράτος μέλος να παράσχει στον φορέα εκμετάλλευσης το δικαίωμα να επιλέξει την περίοδο αναφοράς;

β)    Σε περίπτωση που επιτρέπεται στο κράτος μέλος να παράσχει στον φορέα εκμετάλλευσης δικαίωμα επιλογής:

Πρέπει το κράτος μέλος να λάβει υπόψη την περίοδο αναφοράς που ενδεχομένως οδηγεί στα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα δραστηριότητας, ακόμη και όταν, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα μεταξύ των περιόδων αναφοράς και έχει αποφασίσει να επιλέξει μια περίοδο αναφοράς με χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα δραστηριότητας;

Έχει η απόφαση (ΕΕ) 2017/126 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/448/ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 , την έννοια ότι, στην περίπτωση κατανομών προ της 1ης Μαρτίου 2017, ο διατομεακός διορθωτικός συντελεστής πρέπει να εφαρμόζεται για τα έτη 2013 έως 2020 κατά το άρθρο 4 και το παράρτημα ΙΙ της αποφάσεως 2013/448/ΕΕ ως αυτά είχαν αρχικώς, στη δε περίπτωση πρόσθετων δικαιωμάτων εκπομπών που χορηγούνται βάσει δικαστικής αποφάσεως μετά την 28η Φεβρουαρίου 2017 ότι εφαρμόζεται στο σύνολο των πρόσθετων δικαιωμάτων για τα έτη 2013 έως 2020 ή μόνον ως προς τη χορήγηση πρόσθετων δικαιωμάτων για τα έτη 2018 έως 2020;

____________

1 EE 2011, L 130, σ. 1.

2 EE 2017, L 19, σ. 93.