Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – der Spenner GmbH & Co. KG protiv Bundesrepublik Deutschland

(predmet C-189/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: der Spenner GmbH & Co. KG

Druga stranka u revizijskom postupku: Bundesrepublik Deutschland (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)

Prethodna pitanja

Zahtijeva li članak 9. stavak 9. Odluke Komisije od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 (2011/278/EU) da je do značajnog proširenja kapaciteta postojećeg postrojenja došlo u referentnom razdoblju koje određuje država članica u skladu s člankom 9. stavkom 1. Odluke (2011/278/EU)?

Treba li članak 9. stavak 9. podstavak 1. u vezi sa stavkom 1. Odluke 2011/278/EU u slučaju značajnog proširenja kapaciteta tumačiti na način da se pri određivanju povijesne razine djelatnosti za referentno razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2010. oduzme povijesna razina djelatnosti dodanog kapaciteta, (čak i) ako je do značajnog proširenja kapaciteta došlo u referentnom razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008.?

a)    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

Treba li članak 9. stavak 1. Odluke 2011/278/EU tumačiti na način da nadležno tijelo države članice samo mora odrediti je li referentno razdoblje od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. ili od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2010. ili država članica može operateru dati pravo izbora referentnog razdoblja?

b)    U slučaju da država članica može operateru dati pravo izbora:

Mora li država članica koristiti referentno razdoblje koje dovodi do više povijesne razine djelatnosti, čak i ako operater u skladu s pravom države članice može slobodno birati između referentnih razdoblja, te se odluči za referentno razdoblje s nižim povijesnim razinama djelatnosti?

Treba li Odluku Komisije (EU) 2017/126 оd 24. siječnja 2017. o izmjeni Odluke 2013/448/EU u pogledu uspostavljanja međusektorskog faktora korekcije u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća2 tumačiti na način da se međusektorski faktor korekcije za dodjele prije 1. ožujka 2017. u izvornoj verziji članka 4. i Priloga II. Odluke 2013/448/EU za godine od 2013. do 2020., te za dodatne dodjele emisijskih jedinica nakon 28. veljače 2017. na temelju sudske odluke primjenjuje na ukupnu količinu dodatne dodjele za godine od 2013. do 2020. ili samo na dodatnu dodjelu za godine od 2018. do 2020.?

____________

1     SL 2011, L 130, str. 1.

2 SL 2017, L 19, str. 93.