Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 26 februarie 2019 – der Spenner GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-189/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: der Spenner GmbH & Co. KG

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)

Întrebările preliminare

Articolul 9 alineatul (9) din Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 (2011/278/UE) presupune că a avut loc extinderea semnificativă a capacității unei instalații autorizate în perioada de referință, determinată potrivit articolului 9 alineatul (1) din Decizia (2011/278/UE) de către statul membru?

Articolul 9 alineatul (9) primul paragraf coroborat cu alineatul (1) din Decizia 2011/278/UE, în cazul extinderii semnificative a capacității, trebuie interpretat în sensul în care în determinarea nivelului istoric de activitate pentru perioada de referință 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010 trebuie calculat nivelul istoric de activitate al capacității suplimentare (chiar) dacă extinderea semnificativă a capacității a avut loc în perioada de referință 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2008?

a)    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Articolul 9 alineatul (1) din Decizia 2011/278/UE trebuie interpretat în sensul că autoritatea responsabilă a statului membru trebuie să stabilească ea însăși perioada de referință 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2008 sau 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010 ori statul membru poate să însărcineze operatorul cu alegerea perioadei de referință?

În cazul în care statul membru poate însărcina operatorul cu alegerea:

Statul membru trebuie să utilizeze perioada de referință care duce la cel mai mare nivel de activitate istorică, chiar și în cazul în care operatorul poate, conform legislației statului membru, să aleagă liber între perioadele de referință și să decidă să aleagă perioada de referință cu nivelul mai mic de activitate istorică?

Decizia (UE) 2017/126 a Comisiei din 24 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei 2013/448/UE în ceea ce privește stabilirea unui factor de corecție transsectorial uniform, în conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului2 , trebuie interpretată în sensul că factorul de corecție transsectorial uniform în cazul alocărilor înainte de 1 martie 2017, în versiunea originală a articolului 4 și a anexei II la Decizia 2013/448/UE, se aplică pentru anii 2013-2020, iar, în cazul alocărilor multiple de cote de emisii de gaze după 28 februarie 2017 în baza unei decizii judecătorești, se aplică la totalitatea alocărilor multiple pentru anii 2013-2020 sau doar la alocările multiple pentru anii 2018-2020?

____________

1     JO 2011, L 130, p. 1.

2 JO 2017, L 19, p. 93.