Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 18. února 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania v. Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Věc C-128/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Odpůrce: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Předběžné otázky

Představuje ustanovení čl. 25 odst. 16 regionálního zákona Sicílie č. 19 ze dne 22. prosince 2005 v části, kde stanoví, že ‚k dosažení cílů uvedených v článku 1 regionálního zákona č. 12 ze dne 5. června 1989, ve smyslu a v souladu s článkem 134 regionálního zákona č. 32 ze dne 23. prosince 2000, jsou povoleny výdaje ve výši 20 000 000 eur na úhradu částek, které má AUSL della Sicilia (místní veřejnoprávní zdravotnický subjekt na Sicílii) zaplatit vlastníkům zvířat poražených z důvodu infekčních a nakažlivých onemocnění v období let 2000 až 2006, jakož i na náhradu za stejné období veterinářům vykonávajícím činnost jako svobodné povolání využitým pro asanační činnost. Pro účely tohoto odstavce jsou v rozpočtovém roce 2005 povoleny výdaje ve výši 10 000 000 eur (UPB [rozpočtová kapitola] 10.3.1.3.2, kapitola 417702). Pro následující rozpočtové roky se stanoví podle čl. 3 odst. 2 písm. i) regionálního zákona č. 10 ze dne 27. dubna 1999 č. 10 ve znění pozdějších změn a doplňků‘, státní podporu ve smyslu článků 87 a 88 Smlouvy o ES - a nyní článků 107 a 108 SFEU - jakož i ‚pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětví zemědělství‘ uvedených ve sdělení Evropské komise 2000/C 28/02, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství ze dne 1. února 2000, která tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určité výroby, narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž?

Může být i v případě, že ustanovení obsažené v čl. 25 odst. 16 regionálního zákona Sicílie č. 19 ze dne 22. prosince 2005 v části, kde stanoví, že ‚k dosažení cílů uvedených v článku 1 regionálního zákona č. 12 ze dne 5. června 1989, ve smyslu a v souladu s článkem 134 regionálního zákona č. 32 ze dne 23. prosince 2000, jsou povoleny výdaje ve výši 20 000 000 eur na úhradu částek, které má AUSL della Sicilia (místní veřejnoprávní zdravotnický subjekt na Sicílii) zaplatit vlastníkům zvířat poražených z důvodu infekčních a nakažlivých onemocnění v období let 2000 až 2006, jakož i na náhradu za stejné období veterinářům vykonávajícím činnost jako svobodné povolání využitým pro asanační činnost. Pro účely tohoto odstavce jsou v rozpočtovém roce 2005 povoleny výdaje ve výši 10 000 000 eur (UPB [rozpočtová kapitola] 10.3.1.3.2, kapitola 417702). Pro následující rozpočtové roky se stanoví podle čl. 3 odst. 2 písm. i) regionálního zákona č. 10 ze dne 27. dubna 1999 č. 10 ve znění pozdějších změn a doplňků‘, v zásadě může představovat státní podporu, která tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určité výroby, narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, shledána jeho slučitelnost s články 87 a 88 Smlouvy o ES - a nyní s články 107 a 108 SFEU - při zohlednění důvodů, které vedly Evropskou komisi v rámci rozhodnutí C(2002)4786 ze dne 6. prosince 2002 k závěru, za podmínek stanovených v ‚pokynech Společenství ke státní podpoře v odvětví zemědělství‘ uvedených ve sdělení Evropské komise 2000/C 28/02, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství ze dne 1. února 2000, že obdobná ustanovení obsažená v článku 11 regionálního zákona Sicílie 40/1997 a článku 7 regionálního zákona 22/1999 jsou slučitelná s články 87 a 88 ES?

____________