Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) στις 18 Φεβρουαρίου 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania κατά Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Υπόθεση C-128/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Αναιρεσίβλητος: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Δυνάμει των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ –και νυν άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ– καθώς και των «κατευθυντηρίων γραμμών της Κοινότητας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας» που περιέχονται στην ανακοίνωση 2000/C 28/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1η Φεβρουαρίου 2000, πρέπει η ρύθμιση που περιέχεται στο άρθρο 25, παράγραφος 16, του υπ’ αριθ. [19] περιφερειακού νόμου της Σικελίας της 22ας Δεκεμβρίου 2005 να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, στο μέτρο που προβλέπει ότι, «για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 του υπ’ αριθ. 12 περιφερειακού νόμου της 5ης Ιουνίου 1989, κατά την έννοια και σε συνοχή με το άρθρο 134 του υπ’ αριθ. 32 περιφερειακού νόμου της 23ης Δεκεμβρίου 2000, εγκρίνεται δαπάνη 20 000 χιλιάδων ευρώ για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών από τους υγειονομικούς φορείς AUSL της Σικελίας στους ιδιοκτήτες των ζώων που θανατώθηκαν διότι προσβλήθηκαν από μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2000 και 2006, καθώς και για την αμοιβή, για τα ίδια έτη, των ανεξάρτητων κτηνιάτρων των οποίων οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν στις εργασίες εξυγιάνσεως. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου εγκρίνεται για την οικονομική χρήση 2005 η δαπάνη 10 000 χιλιάδων ευρώ [προσωρινή μονάδα βάσεως (UPB) 10.3.1.3.2, κεφάλαιο 417702]. Για τις επόμενες οικονομικές χρήσεις, λαμβάνονται μέτρα δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο i, του υπ’ αριθ. 10 περιφερειακού νόμου της 27ης Απριλίου 1999 και μεταγενέστερων τροποποιήσεων και προσθηκών», συνιστά κρατική ενίσχυση η οποία, ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής, νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό;

2)    Ακόμη και αν κριθεί ότι η ρύθμιση που περιέχεται στο άρθρο 25, παράγραφος 16, του υπ’ αριθ. 19 περιφερειακού νόμου της Σικελίας της 22ας Δεκεμβρίου 2005 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, στο μέτρο που προβλέπει ότι, «για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 του υπ’ αριθ. 12 περιφερειακού νόμου της 5ης Ιουνίου 1989, κατά την έννοια και σε συνοχή με το άρθρο 134 του υπ’ αριθ. 32 περιφερειακού νόμου της 23ης Δεκεμβρίου 2000, εγκρίνεται δαπάνη 20 000 χιλιάδων ευρώ για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών από τους υγειονομικούς φορείς AUSL της Σικελίας στους ιδιοκτήτες των ζώων που θανατώθηκαν διότι προσβλήθηκαν από μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2000 και 2006, καθώς και για την αμοιβή, για τα ίδια έτη, των ανεξάρτητων κτηνιάτρων των οποίων οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν στις εργασίες εξυγιάνσεως. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου εγκρίνεται για την οικονομική χρήση 2005 η δαπάνη 10 000 χιλιάδων ευρώ [προσωρινή μονάδα βάσεως (UPB) 10.3.1.3.2, κεφάλαιο 417702]. Για τις επόμενες οικονομικές χρήσεις λαμβάνονται μέτρα δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο i, του υπ’ αριθ. 10 περιφερειακού νόμου της 27ης Απριλίου 1999 και μεταγενέστερων τροποποιήσεων και προσθηκών», δύναται κατ’ αρχήν να αποτελέσει κρατική ενίσχυση η οποία, ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής, νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, μπορεί, παρά ταύτα, να χαρακτηριστεί ως συμβατή με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ –νυν άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ– λαμβανομένων υπόψη των λόγων που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρίνει στην απόφαση C(2002) 4786 της 6ης Δεκεμβρίου 2002 ότι, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις «κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας» οι οποίες περιέχονται στην ανακοίνωση 2000/C 28/02 της Επιτροπής η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1η Φεβρουαρίου 2000, είναι συμβατές με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ οι διατάξεις με ανάλογο περιεχόμενο που περιέχονται στο άρθρο 11 του υπ’ αριθ. 40/1997 περιφερειακού νόμου της Σικελίας και στο άρθρο 7 του υπ’ αριθ. 22/1999 περιφερειακού νόμου της Σικελίας;

____________