Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 18. veebruaril 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania versus Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(kohtuasi C-128/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Eelotsuse küsimused

Kas EÜ artiklite 87 ja 88 – praeguste ELTL artiklite 107 ja 108 – kohaselt ning vastavalt ühenduse suunistele põllumajandussektoris antava riigiabi kohta, mis on sätestatud Euroopa Komisjoni teatises 2000/C 28/02 (avaldatud Euroopa Ühenduste Teatajas, 1.2.2000), on Sitsiilia maakonna 22. detsembri 2005. aasta seaduse nr [19] artikli 25 lõikes 16 sätestatu – „5. juuni 1989. aasta maakondliku seaduse nr 12 artiklis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks on 23. detsembri 2000. aasta maakondliku seaduse nr 32 artikli 134 alusel ja kohaselt lubatud kulutada 20 000 000 eurot nendeks summadeks, mis tuleb kohalikel tervishoiuasutustel maksta omanikele, kelle loomad on tapetud sellepärast, et nad haigestusid ajavahemikul 2000–2006 kiire levikuga nakkushaigustesse, ning samade aastate eest tasu maksmiseks vaba kutseala esindajana tegutsevatele veterinaaridele, keda kasutatakse haiguste likvideerimisel. Käesolevas lõikes nimetatud eesmärkidele on 2005. eelarveaastal lubatud kulutada 10 000 000 eurot (UPB 10.3.1.3.2, peatükk 417702). Seoses edasiste eelarveaastatega toimitakse 27. aprilli 1999. aasta maakondliku seaduse nr 10 hilisemaid muudatusi ja täiendusi sisaldava redaktsiooni artikli 3 lõike 2 punkti i kohaselt“ – riigiabi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, andes eelise teatud ettevõtjatele või soodustades teatud kaupade tootmist?

Kas hoolimata sellest, et Sitsiilia maakonna 22. detsembri 2005. aasta seaduse nr 19 artikli 25 lõikes 16 sätestatu – „5. juuni 1989. aasta maakondliku seaduse nr 12 artiklis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks on 23. detsembri 2000. aasta maakondliku seaduse nr 32 artikli 134 alusel ja kohaselt lubatud kulutada 20 000 000 eurot nendeks summadeks, mis tuleb kohalikel tervishoiuasutustel maksta omanikele, kelle loomad on tapetud sellepärast, et nad haigestusid ajavahemikul 2000–2006 kiire levikuga nakkushaigustesse, ning samade aastate eest tasu maksmiseks vaba kutseala esindajana tegutsevatele veterinaaridele, keda kasutatakse haiguste likvideerimisel. Käesolevas lõikes nimetatud eesmärkidele on 2005. eelarveaastal lubatud kulutada 10 000 000 eurot (UPB 10.3.1.3.2, peatükk 417702). Seoses edasiste eelarveaastatega toimitakse 27. aprilli 1999. aasta maakondliku seaduse nr 10 hilisemaid muudatusi ja täiendusi sisaldava redaktsiooni artikli 3 lõike 2 punkti i kohaselt“ – võib põhimõtteliselt olla riigiabi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, andes eelise teatud ettevõtjatele või soodustades teatud kaupade tootmist, saab siiski kõne alla tulla, et see on EÜ artiklitega 87 ja 88 – praeguste ELTL artiklitega 107 ja 108 – kooskõlas, pidades silmas põhjuseid, mille alusel Euroopa Komisjon leidis 6. detsembri 2002. aasta otsuses C(2002)4786, et tingimuste korral, mis on ette nähtud ühenduse suunistes põllumajandussektoris antava riigiabi kohta, mis sätestati Euroopa Komisjoni teatises 2000/C 28/02 (avaldatud Euroopa Ühenduste Teatajas, 1.2.2000), on analoogilise sisuga õigusnormid, mis on sätestatud Sitsiilia maakonna seaduse 40/1997 artiklis 11 ja maakondliku seaduse 22/1999 artiklis 7, EÜ artiklitega 87 ja 88 kooskõlas?

____________