Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. veljače 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania protiv Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(predmet C-128/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione (Italija)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Druga stranka u žalbenom postupku: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Prethodna pitanja

Čine li, s obzirom na članke 87. i 88. UEZ-a, a sadašnje članke 107. i 108. UFEU-a, kao i na „Smjernice Zajednice o državnim potporama u sektoru poljoprivrede” iz Obavijesti Europske komisije 2000/C 28/02 objavljene u Službenom listu Europske unije od 1. veljače 2000., odredbe članka 25. stavka 16. Regionalnog zakona Sicilije 19/2005, na temelju kojih se „za ostvarenje ciljeva iz članka 1. Regionalnog zakona br. 12 od 5. lipnja 1989., i u skladu s odredbama članka 134. Regionalnog zakona br. 32 od 23. prosinca 2000., odobrava isplata iznosa od 20 milijuna eura koji AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale, lokalna zdravstvena tijela] Sicilije mora isplatiti vlasnicima životinja koje su zaklane jer su bile zaražene zaraznim bolestima koje su bile raširene u razdoblju od 2000. do 2006., kao i isplata naknade, za isto razdoblje, veterinarima u privatnoj praksi koji su sudjelovali u djelatnostima sanacije za potrebe ovog stavka za financijsku godinu 2005. odobrava se iznos od 10 milijuna eura (UPB 10.3.1.3.2, poglavlje 417702). Za sljedeće financijske godine primjenjive odredbe su one iz članka 3. stavka 2. točke (i) Regionalnog zakona br. 10 od 27. travnja 1999. kako je izmijenjen i dopunjen”, potporu koju je dodijelila država članica koja narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj?

Ako bi odredbe članka 25. stavka 16. Regionalnog zakona Sicilije br. 19 od 22. prosinca 2005., na temelju kojih se „za ostvarenje ciljeva iz članka 1. Regionalnog zakona br. 12 od 5. lipnja 1989., i u skladu s odredbama članka 134. Regionalnog zakona br. 32 od 23. prosinca 2000., odobrava isplata iznosa od 20 milijuna eura koji AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale, lokalna zdravstvena tijela] Sicilije mora isplatiti vlasnicima životinja koje su zaklane jer su bile zaražene zaraznim bolestima koje su bile raširene u razdoblju od 2000. do 2006., kao i isplata naknade, za isto razdoblje, veterinarima u privatnoj praksi koji su sudjelovali u djelatnostima sanacije za potrebe ovog stavka za financijsku godinu 2005. odobrava se iznos od 10 milijuna eura (UPB 10.3.1.3.2, poglavlje 417702). Za sljedeće financijske godine primjenjive odredbe su one iz članka 3. stavka 2. točke (i) Regionalnog zakona br. 10 od 27. travnja 1999. kako je izmijenjen i dopunjen”, u načelu mogle činiti potporu koju je dodijelila država članica koja narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, može li se ipak smatrati da su one usklađene s člancima 87. i 88. UEZ-a, a sadašnjim člancima 107. i 108. UFEU-a, uzimajući u obzir razloge koji su Europsku komisiju naveli da Odlukom C (2002) 4786 od 6. prosinca 2002. utvrdi da su, s obzirom na to da su ispunjeni uvjeti propisani „Smjernicama Zajednice o državnim potporama u sektoru poljoprivrede” iz Obavijesti 2000/C 28/02 Europske komisije, objavljene u Službenom listu Europske unije od 1. veljače 2000., slične odredbe članka 11. Regionalnog zakona Sicilije 40/1997 i članka 7. Regionalnog zakona Sicilije 22/1999 usklađene s člancima 87. i 88. UEZ-a?

____________