Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 18 februarie 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Cauza C-128/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurentă: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Intimat: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Întrebările preliminare

În lumina articolelor 87 și 88 din Tratatul CE – și, în prezent, a articolelor 107 TFUE și 108 TFUE –, precum și a „Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol” cuprinse în Comunicarea 2000/C 28/02 Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene din 1 februarie 2000, dispozițiile articolului 25 alineatul 16 din Legea regională a Regiunii Sicilia nr. [19] din 22 decembrie 2005, în măsura în care prevăd că, „[p]entru urmărirea finalității prevăzute la articolul 1 din Legea regională nr. 12 din 5 iunie 1989, în temeiul și în concordanță cu dispozițiile articolului 134 din Legea regională nr. 32 din 23 decembrie 2000, se autorizează cheltuieli în cuantum de 20 000 000 de euro pentru plata sumelor datorate de unitățile sanitare locale din Sicilia proprietarilor de animale sacrificate, întrucât erau afectate de boli infecțioase și răspândite, în perioada 2000-2006, precum și pentru plata pentru aceiași ani a compensației în favoarea veterinarilor liber-profesioniști utilizați în cadrul activităților de reabilitare. Pentru finalitățile prezentului alineat, se autorizează, pentru exercițiul financiar 2005, cheltuieli în cuantum de 10 000 000 de euro (poziția bugetară 10.3.1.3.2, capitolul 417702). Pentru exercițiile financiare ulterioare, se aplică articolul 3 alineatul 2 litera i) din Legea regională nr. 10 din 27 aprilie 1999, cu modificările și completările ulterioare”, constituie un ajutor acordat de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri?

Deși dispozițiile articolului 25 alineatul 16 din Legea regională a Regiunii Sicilia nr. 19 din 22 decembrie 2005, în măsura în care prevăd că, „[p]entru urmărirea finalității prevăzute la articolul 1 din Legea regională nr. 12 din 5 iunie 1989, în temeiul și în concordanță cu dispozițiile articolului 134 din Legea regională nr. 32 din 23 decembrie 2000, se autorizează cheltuieli în cuantum de 20 000 000 de euro pentru plata sumelor datorate de unitățile sanitare locale din Sicilia proprietarilor de animale sacrificate, întrucât erau afectate de boli infecțioase și răspândite, în perioada 2000-2006, precum și pentru plata pentru aceiași ani a compensației în favoarea veterinarilor liber-profesioniști utilizați în cadrul activităților de reabilitare. Pentru finalitățile prezentului alineat, se autorizează, pentru exercițiul financiar 2005, cheltuieli în cuantum de 10 000 000 de euro (poziția bugetară 10.3.1.3.2, capitolul 417702). Pentru exercițiile financiare ulterioare, se aplică articolul 3 alineatul 2 litera i) din Legea regională nr. 10 din 27 aprilie 1999, cu modificările și completările ulterioare”, pot constitui în principiu un ajutor acordat de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, se poate totuși concluziona în sensul compatibilității acestora cu articolele 87 și 88 din Tratatul CE – și, în prezent, cu articolele 107 TFUE și 108 TFUE – în considerarea rațiunilor care au determinat Comisia Europeană să aprecieze, în Decizia C(2002)4786 din 6 decembrie 2002, că, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de „Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol” cuprinse în Comunicarea Comisiei Europene 2000/C 28/02, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene din 1 februarie 2000, dispozițiile cu conținut similar prevăzute la articolul 11 din Legea Regiunii Sicilia nr. 40/1997 și la articolul 7 din Legea Regiunii Sicilia nr. 22/1999 sunt compatibile cu articolele 87 CE și 88 CE?

____________