Language of document :

Жалба, подадена на 25 март 2019 г. от Comprojecto-Projetos e Construções, Lda и др. срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 14 февруари 2019 г. по дело T-768/17, Comprojecto-Projetos e Construções, Lda и др./Европейска централна банка

(Дело C-251/19 P)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподатели: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (представител: M. Ribeiro, advogado)

Друга страна в производството: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателя

Съдът да обяви жалбата за допустима и да върне делото на Общия съд, за да се произнесе по същество;

Съгласно член 61 от Статута Съдът да отмени решението и да върне делото на Общия съд, който да определели съдебните разноски по справедливост съгласно член 138 от Процедурния правилник на Съда.

____________