Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. března 2019 Comprojecto-Projetos e Construções, L.da, a dalšími proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 14. února 2019 ve věci T-768/17, Comprojecto-Projetos e Construções, L.da a další v. Evropská centrální banka (ECB)

(Věc C-251/19 P)

Jednací jazyk: portugalština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelé): Comprojecto-Projetos e Construções, L.da, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (zástupce: M. Ribeiro, advogado)

Další účastnice řízení: Evropská centrální banka

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek (navrhovatelů)

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelé) navrhují, aby Soudní dvůr:

-    určil, že kasační opravný prostředek je přípustný, a věc vrátil Tribunálu k rozhodnutí o věci samé;

-    v souladu s článkem 61 statutu zrušil rozhodnutí a vrátil věc Tribunálu a rozhodl o nákladech řízení tak, že jejich výše má být určena náležitě podle článku 138 jednacího řádu Soudního dvora.

____________