Language of document :

Appel iværksat den 25. marts 2019 af Comprojecto-Projetos e Construções, Lda m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 14. februar 2019 i sag T-768/17, Comprojecto-Projetos e Construções m.fl. mod Den Europæiske Centralbank (ECB)

(Sag C-251/19 P)

Processprog: portugisisk

Parter

Appellanter: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo og Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (ved advokat M. Ribeiro)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Centralbank

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og sagen hjemvises til Retten med henblik på materiel behandling af sagen.

I henhold til statuttens artikel 61annulleres afgørelsen, sagen hjemvises til Retten, og der træffes afgørelse om sagsomkostningerne, som opgøres passende i henhold til artikel 138 i Domstolens procesreglement.

____________