Language of document :

Comprojecto-Projetos e Construções, L.da jt 25. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 14. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-768/17: Comprojecto-Projetos e Construções, L.da jt versus Euroopa Keskpank (EKP)

(kohtuasi C-251/19 P)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Apellandid: Comprojecto-Projetos e Construções, L.da, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (esindaja: advokaat M. Ribeiro)

Teine menetlusosaline: Euroopa Keskpank

Apellantide nõuded

Tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja saata kohtuasi tagasi Üldkohtule sisulise otsuse tegemiseks.

Vastavalt põhikirja artiklis 61 sätestatule, tühistada kohtuotsus ja saata kohtuasi tagasi Üldkohtule, ning teha otsus kohtukulude õiglase jaotamise kohta vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 138.

____________