Language of document :

2019 m. kovo 25 d. Comprojecto-Projetos e Construções, L.da ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-768/17 Comprojecto-Projetos e Construções, L.da ir kt. / Europos Centrinis bankas (ECB)

(Byla C-251/19)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Apeliantai: Comprojecto-Projetos e Construções, L.da, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, atstovaujami advokato M. Ribeiro

Kita proceso šalis: Europos Centrinis Bankas

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Bendroj Teisingumo Teismo prašo:

Pripažinti ieškinį priimtinu ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis išnagrinėtų bylą iš esmės.

Pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnį panaikinti nutartį ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo bei priimti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų, kurios bus apskaičiuotos vėliau, kaip tai numatyta Teisingumo Teismo procedūros reglamento 138 straipsnyje.

____________