Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. martā Comprojecto-Projetos e Construções, Lda u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 14. februāra spriedumu lietā T-768/17 Comprojecto-Projetos e Construções, Lda u.c./Eiropas Centrālā banka (ECB)

(Lieta C-251/19 P)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo un Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (pārstāvis: M. Ribeiro, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Centrālā banka

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

prasību atzīt par pieņemamu un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai lietas izskatīšanai pēc būtības;

saskaņā ar Tiesas statūtu 61. pantu atcelt lēmumu un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai un lemt par tiesāšanās izdevumu taisnīgu sadali atbilstoši Tiesas Reglamenta 138. pantam.

____________