Language of document :

Odvolanie podané 25. marca 2019: Comprojecto-Projetos e Construções, L.daa iní proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) zo 14. februára 2019 vo veci T-768/17, Comprojecto-Projetos e Construções, L.da a iní/Európska centrálna banka (ECB)

(vec C-251/19 P)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Odvolatelia: Comprojecto-Projetos e Construções, L.da, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (v zastúpení: M. Ribeiro, advogado)

Ďalší účastník konania: Európska centrálna banka

Návrhy odvolateľov

Vyhlásiť odvolanie za prípustné a vrátiť vec na konanie pred Všeobecným súdom, aby ten rozhodol vo veci,

Podľa článku 61 Štatútu Súdneho dvora zrušiť rozhodnutie, vrátiť vec na konanie pred Všeobecným súdom a rozhodnúť o trovách konania v súlade s článkom 138 rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

____________